รางวัลที่ได้รับ

เราได้รับรางวัลจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักมากมาย เพื่อการันตีว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพ

pp6.png

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ประเภท VRV ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2561

pp5.png

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ประเภท SKYAIR ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2561

pp4.png

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ประเภท SKYAIR ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2559

pp3.png

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ประเภท VRV ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2558

pp2.png

ปี พ.ศ. 2557

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ประเภท ยอดจำหน่ายสูงสุด

รางวัลผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ประเภท ยอดจำหน่ายรวมสูงสุด

pp1.png

ปี พ.ศ. 2556