pic_solution_01_xa.png

 ระบบแอร์ VRV เหนือกว่าและดีกว่าระบบแอร์ทั่วไปอย่างไร 

          วันนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบแอร์ VRF/VRV โดยเปรียบเทียบกับระบบแอร์ปรับอากาศประเภทอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจว่าแอร์แต่ละประเภทเป็นอย่างไร ต้องติดตั้งแบบไหน เข้ากับสถานที่อาศัยของเราหรือไม่

        ระบบ VRF/VRV ก็คือ ระบบปรับอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาทำความเย็นที่ชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำตามสภาวะโหลดที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้การสื่อสารควบคุมระหว่างแผงบอร์ดควบคุมของชุดภายนอกกับแผงบอร์ดควบคุมของชุดภายใน ส่งสัญญาณหากันเพื่อบอกความต้องการน้ำยา ส่วนนิยามรองที่เราส่วนใหญ่รู้จัก ก็หมายถึง ระบบที่มีชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดภายในได้จำนวนหลายชุด (สูงสุดต่อ 1 ชุดคอยล์ร้อนสามารถต่อกับชุดภายใน จำนวน 64 ชุด) 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบปรับอากาศ VRV กับระบบอื่น