ข่าวสารและบทความ
S__44597256.jpg

10/03/2021

VRV ดีอย่างไร?

ทำไมเราจึงควรติดตั้งระบบVRV ระบบนี้มีดีอย่างไร J.S. สรุปมาให้ดังนี้ครับ

9/03/2021

มารู้จักกับระบบ

Smart Control

ระบบนี้มีชื่อว่า “Smart Control” ทำงานโดยเชื่อมต่อแบบ IOT (Internet of Things)

10/10/2020

ระบบ VRV เหนือกว่าแอร์ทั่วไปอย่างไร

เปรียบเทียบระบบแอร์ VRF/VRV กับระบบแอร์ปรับอากาศประเภทอื่น ๆ